Szczegóły szkolenia

Często zadawane pytania

Szkolenie jest adresowane do pracowników wykonujących prace wysokościowe- będą to pracownicy budowlani, montażyści, wykonujący instalacje, montażyści stawiający rusztowania, firmy świadczące usługi wysokościowe – grono odbiorców jest bardzo szerokie.

Szkolenie wyposaży jego uczestnika nie tylko w wiedzę, ale przede wszystkim w praktyczne umiejętności, związane z wykonywaniem pracy na wysokości z użyciem sprzętu ochrony indywidualnej. Kluczową rolę w szkoleniu odgrywa bezpieczeństwo, a także umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnik szkolenia uzyska uprawnienia do wykonywania pracy pow. 1 m, które będą potwierdzały jego znajomość z zasadami bezpieczeństwa, przepisami, wymogami oraz właściwy użytkowaniem sprzętu ochrony indywidulanej.

Bezpieczna praca na wysokości to cykl 3 szkoleń poświęconych pracy na wysokości. Moduł pierwszy uczy właściwego wykorzystania SOI, jest dedykowany pracownikom wysokościowym. Moduł II poświęcony jest zarządzaniu praca na wysokości i jest dedykowany kadrze kierowniczej. Ostatni, III moduł, poświęcony jest ratownictwu wysokościowemu.

Kursant jest zobowiązany do posiadania ubrania roboczego lub takiego, które umożliwia wygodne poruszanie się po rusztowaniu szkoleniowym oraz odpowiednie, antypoślizgowe obuwie ochronne.

Udział w szkoleniu nie wymaga doświadczenia na konkretnym stanowisku pracy. Wzięcie udziału w niektórych modułach szkolenia, może wymagać uczestnictwa w podstawowym szkoleniu, związanym z bezpieczeństwem wysokościowym.

Osoba, która ma lęk wysokości prawdopodobnie zrezygnuje z wykonywania prac wysokościowych, dla własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa współpracowników.

Szkolenie trwa 8 godzin.

Szkolenie składa się z 2 części: teorii i praktyki

Uprawnienia wydawane są na czas bezterminowy, ich odświeżenie póki co nie jest wymogiem, a zaleceniem – w ramach prewencji warto powtarzać szkolenie co 2 lata.

Pracą na wysokości nazywamy pracę wykonywana powyżej 1 m, kiedy pracownik nie jest zabezpieczony stałymi konstrukcjami/ ścianami, które zapewniałyby mu bezpieczeństwo.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem?

bpnw
pnw 1

Co gwarantujemy?

 • Udział w specjalistycznym szkoleniu teoretycznym i praktycznym
 • Pokaz metod i sposoby działania podczas wypadków na wysokości
 • kadrę instruktorów, posiadających międzynarodowe i prestiżowe uprawnienia, wykorzystywane w codziennej pracy z dostępem linowym
 • autorski program szkolenia, aktualizowany o zmieniające się przepisy prawa krajowego i międzynarodowego
 • środki ochrony indywidualnej, do realizacji części praktycznej szkolenia

Co zyskujesz?

 • Umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy- sobie lub poszkodowanemu
 • udział w zajęciach praktycznych
 • certyfikat udziału w szkoleniu

Opinie kursantów

Dobrze prowadzone zajęcia przez instruktora wszystko dobrze tłumaczone. Pomoc przy budowie i duża wiedza istruktora.

Prowadzący kurs we wzorowy sposób z wykorzystaniem wszelkich dostępnych pomocy dydaktycznych przygotowuje uczestników kursu do egzaminu.

Dużo informacji potrzebnych do zdania egzaminu i przyszłej pracy opartych przykładami i doświadczeniem instruktora. Brak słabych stron szkolenia.

 Bardzo dobre przygotowanie do egzaminu

Bardzo dobre przygotowanie instruktora.

Wszystko ok

Brak uwag. Szkolenie przebiegło miło i szybko.

Obszerny materiał, odpowiednie podejście do wykładowcy, dobry kontakt z kursantami, dużo materiałów do nauki

Miła atmosfera

Korzyści

Uprawnienia

do wykonywania zawodu na samodzielnym stanowisku jako: monter izolacji przemysłowych

Praca

możliwość podjęcia pracy w kraju/ za granicą bezpośrednio po ukończeniu szkolenia

Kwalifikacje

stałe podnoszenia kwalifikacji zawodowych (ubieganie się o tytuł czeladnika/ mistrza w zawodzie)

Najlepszy

stosunek ceny szkolenia do zakresu oferowanych usług

Szybki

zwrot zainwestowanych w szkolenie pieniędzy

Certfyikat

rozpoznawany i uznawany certyfikat, potwierdzający nabyte kwalifikacje (w wersji PL i ANG),

Zobacz nasze wpisy

Czym zajmuje się operator dźwigu i jak nim zostać?
jakie kwalifikacje sa wymagane aby moc pracowac jako monter izolacji przemyslowych
czym rozni sie monter izolacji termicznej od przemyslowej
jakie sa specjalizacje montera izolacji przemyslowych
Napis: monter izolacji przemysłowych
Uprawnienia UDT – jak wyglądają kursy online w CSZ
Czym zajmuje się cieśla szalunkowy?
Ile trwa kurs na operatora żurawi wieżowych i szybko montujących
Ile kosztują szkolenia UDT?

KURS RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO – DLA KOGO?

Szkolenie w zakresie ratownictwa wysokościowego jest kierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników wykonujących prace na wysokości. Bezpieczeństwo w pracy na wysokości zależy przede wszystkim od kwalifikacji, kompetencji i umiejętności fachowego posługiwania się sprzętem oraz zdolności praktycznego zastosowania technik dostępu. Jednak gdy dojdzie do wypadku, wówczas potrzebna jest szybka reakcja – akcja ratownicza wraz z udzieleniem pierwszej pomocy. Uderzenia, upadki z wysokości czy szok wiszenia to sytuacje, w których osoba nadzorująca prace jest zobowiązana przeprowadzić akcję ratunkową: ten obowiązek wynika z opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

SZKOLENIE Z RATOWNICTWA NA WYSOKOŚCI – I CO DALEJ?

Ukończenie szkolenia, wiąże się z otrzymaniem certyfikatu, potwierdzającego zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa podczas wykonywania pracy na wysokości. Warto pamiętać, że osoba sprawująca nadzór nad pracami wysokościowymi, w razie zaistnienia takiej potrzeby jest zobowiązana do przeprowadzenia akcji ratunkowej.

KURS RATOWNICTWA NA WYSOKOŚCI – CO GWARANTUJEMY?

 • Udział w specjalistycznym szkoleniu teoretycznym i praktycznym
 • Wyspecjalizowaną kadrę instruktorów, która posiada prestiżowe, międzynarodowe uprawniania, wykorzystywane w codziennej pracy z dostępem linowym
 • Własne opracowania materiałów,
 • Środki ochrony indywidualnej, do realizacji części praktycznej szkolenia

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE – CZYM DOKŁADNIE JEST?

Pojęcie ratownictwa wysokościowego jest bardzo szerokie. Termin ten odnosi się czynności podejmowanych przez osoby, które pracują na wysokości i skupiają się na pomocy osobom, które znajdują się w sytuacjach zagrożenia życia. W skład ratownictwa wysokościowego wchodzi m.in.:

 • ratownictwo z drzew,
 • pomoc osobom, które znajdują się w miejscach o utrudnionym dostępie (sztolnie, studnie, kominy czy szczyty gór),
 • pomoc osobom, które podejmują prace wysokościowe na zróżnicowanych konstrukcyjnie obiektach np. platformy.

RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE – SZKOLENIE W CSZ KRAPKOWICE

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Krapkowicach opracował kompleksowy system szkoleń wysokościowych, który przygotowuje uczestnika do jakże odpowiedzialnej pracy – ratownika wysokościowego. Po ukończeniu kursu kursant nabywa niezbędną wiedzę teoretyczną dotycząca podstaw prawnych w podejmowaniu akcji ratowniczych podczas prac na wysokości, a także umiejętności praktyczne do bezpiecznego poruszania się na wysokości.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenia i przejrzenia pełnej oferty kursów w CSZ Krapkowice. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Zobacz więcej

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA FIRM

Powiedz nam o realizowanym projekcie, a my dostosujemy szkolenie do Twoich potrzeb