Przygotowując ofertę szkoleń i egzaminów zawodowych adresowanych do branży przemysłowej, zwróciliśmy szczególną uwagę na wymogi stawiane przez rynek pracy, zmieniające się prawodawstwo, a wraz z nim – aktualnie obowiązujące w kraju i za granicą normy i standardy.

Szerokie grono naszych odbiorców, do którego należą: przedsiębiorcy, instytucje publiczne, placówki oświaty, czy klienci indywidualni, mogą liczyć na indywidualne podejście i realizację usług, na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań usługobiorców.

Dokładamy wszelkich starań, aby organizowane szkolenia przekładały się na osobisty rozwój pracowników, a co za tym idzie, na rozwój całych firm.

DOSTĘPNE SZKOLENIA ZAWODOWE

Egzaminy zawodowe

Naszym celem jest KSZTAŁCIĆ ZAWODOWO – wiemy jak to robić.