Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Współczesna pedagogika, a szczególnie psychologia bardzo intensywnie się rozwija. Badania mózgu tłumaczą i wyjaśniają zagadnienia, które często w przeszłości były prezentowane w sposób intuicyjny. W dzisiejszych czasach posiadamy naukowe podstawy do organizacji możliwie najlepszego procesu kształcenia. Dlatego w naszej ofercie znajdziesz specjalistyczne kursy pedagogiczne dla osób, które mają zamiar zostać instruktorami lub są delegowane przez swojego pracodawcę, do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. Pomogą one w poznaniu najlepszych sposobów przekazywania wiedzy przyszłym kursantom.

Kurs pedagogiczny – na co stawiamy podczas szkolenia

Na świecie są różne podejścia do kształcenia czy budowania struktury oświaty. W obecnych czasach na czoło wysuwa się koncepcja stanowiąca, że naczelnym zadaniem edukacji jest kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, umiejętność rozwiązywania problemów, a także prezentowanie, jak się uczyć by sprawiało to przyjemność i trwało to mimowolnie przez całe życie. Przekazywana wiedza przedmiotowa ma się opierać o te właśnie zadania.

Podczas naszego kursu pokazujemy, jak zaplanować i przeprowadzić proces kształcenia w taki właśnie sposób, by wzmacniane było poczucie własnej wartości i pewności siebie. Poza przekazaniem suchej wiedzy, ważnym elementem edukacji przyszłych operatorów i pracowników jest nauczenie ich rozwiązywania problemów i umiejętności samodzielnego reagowania na zaistniałe sytuacje, jednocześnie przekazując wiedzę przedmiotową niezbędną do wykonywania zadań zawodowych.

Szkolenie pedagogiczne – poznaj techniki przekazywania wiedzy

Uczestnicy naszego kursu pedagogicznego poznają przyczyny niewłaściwych i nieadekwatnych do sytuacji zachowań. Uzyskana podczas szkolenia wiedza pozwali zrozumieć przyczyny problemów i konfliktów, a także wpłynie na umiejętność radzenia sobie z nimi. 

W ostatnich latach i obecnie pojawia się wiele koncepcji tłumaczących zachowanie człowieka. Tworzone i rozwijane są techniki wspomagające poprawę jakości życia. Kurs pozwala na poznanie wybranych technik, możliwych do zastosowania od razu przez uczestnika kursu pedagogicznego. Sam uczestnik będzie miał możliwość sprawdzić ich skuteczność i jednocześnie stanie się najlepszym orędownikiem ich stosowania.

W ramach edukacji własnej i praktyki będziesz miał możliwość przeprowadzenia zajęć/lekcji dla pozostałych uczestników szkolenia.

Kurs pedagogiczny w CSZ Krapkowice

Nasz kurs pedagogiczny to teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Dowiesz się jak skutecznie przekazywać wiedzę, odpowiednio trafiać do kursantów, zdobędziesz wiele umiejętności dydaktycznych, a także poznasz elementy psychologii w relacji „instruktor- uczeń”. Szkolenie zakończony się egzaminem wewnętrznym, po którym zdobędziesz wymagane uprawnienia. Zapraszamy – Centrum Szkolenia Zawodowego Krapkowice.