Testy branżowe

Testy kompetencyjne to autorska realizacja Centrum Szkolenia Zawodowego, powstała na wyraźną potrzebę przedsiębiorców. Dzięki temu praktycznemu narzędziu, pracodawca ma możliwość zweryfikowania poziomu wiedzy i umiejętności kandydata, ubiegającego się o dane stanowisko.

Przebieg testu branżowego:

ETAP I :

– egzamin teoretyczny (weryfikacja wiedzy)

Dla zawodu monter izolacji przemysłowych obszar badania dotyczy następujących dziedzin izolacji: ciepłochronnej, zimnochronnej, akustycznej, technicznego wyposażenia wnętrz

ETAP II:

– egzamin praktyczny (weryfikacja umiejętności)

Dla zawodu monter izolacji przemysłowych obszar badania dotyczy montażu izolacji na specjalnie przygotowanym modelu egzaminacyjnym. Egzaminowany ma do dyspozycji niezbędne narzędzia i materiały izolacyjne, wraz z wstępnie przygotowana prefabrykacją.

Zakończenie testu:

Uczestnik egzaminu uzyskuje wynik procentowy, za wykonanie zadań w poszczególnych etapach. Ocena końcowa jest wydawana jest na certyfikacie, określającym poziom wiedzy i umiejętności w danym zawodzie.