EGZAMINY ZAWODOWE I TESTY BRANŻOWE

Jakość świadczonych usług, potwierdzona licznymi certyfikatami, umożliwiła naszej placówce realizację zadań, typowych dla ośrodka egzaminacyjnego. Posiadając, w pełni wyposażone zaplecze warsztatowe i sale szkoleniowe, wspólnie z Izbą Rzemieślniczą przeprowadzamy egzaminy zawodowe (czeladnicze i mistrzowskie) dla monterów izolacji przemysłowych
oraz blacharzy izolacji przemysłowych. Z kolei przeprowadzanie szkoleń, zgodnych ze standardami naszych holenderskich partnerów, umożliwiło nam organizację egzaminów, pozwalających na zdobycie holenderskich uprawnień do montażu rusztowań na poziomach: Basic i Advanced.

Autorską propozycją egzaminów są testy branżowe, powstałe na wyraźną potrzebę pracodawców. Sprawdzenie, deklarowanych przez kandydata do pracy, umiejętności, jest doskonałym narzędziem weryfikacyjnym dla pracodawcy. Tym sposobem przedsiębiorca już na etapie zatrudnienia może pozyskać wykwalifikowaną kadrę specjalistów w zakresie montażu izolacji przemysłowych, blacharstwie izolacji przemysłowych czy montażu wentylacji i klimatyzacji.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty egzaminów i testów branżowych.